Grejanje / Peći i šporeti / Na čvrsto gorivo

Peć na čvrsto gorivo - Elita 2 - Alfa plam

Snaga: 6kWGrejna površina: 30-38 m2 -livena plotna -ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorevanja -staklo na vratima ložišta, omogućava pogled na vatru u ložištu -regulator primarnog vazduha na vratima ložišta -ulaz sekundarnog vazduha na vratima ložišta -dovod sekundarnog vazduha obezbeđuje čistije sagorevanje, odnosno dogorevanje prethodnih nepotpunih produkata sagorevanja -prostor za gorivo sa vratima, nalazi se u donjem delu peći Proizvođač: Alfa Plam Vranje