Astratherm tečnost za čišćenje kotlova

Astratherm sredstvo služi za čišćenje kotlova na čvrsta goriva i lož ulja.
Efikasno ukljanja garež i smolu koja nastaje kao proces kondezacije.
Samo 1mm nalaga u kotlu povećava potrošnju ogreva za oko 10%.

1L tecnosti u boci sa rasprskivacem.
Zemlja porekla: Srbija