Sigurnosni ventil za grejanje - Case

Sigurnosni ventili su proizvodi koji se koriste za oslobađanje previsokog pritiska koji se može stvoriti u zatvorenim sistemima grejanja. Ima funkciju sprečavanja oštećenja instalacije usled povišenog pritiska, kao i sprečavanje opasnih situacija koje se mogu dogoditi iz tog razloga. 
Sigurnosni ventil je proizveden sa fiksno podešenim pritiskom na koji reaguje i nije dozvoljeno bilo kakvo štelovanje osim unapred fabrički podešenog štelovanja. 

 • Navoj: 1/2 UN-UN
  Materijal: Mesing 
  Momenat aktiviranja (pritisak): 2,5 bara 
  Maksimalna temperatura: 100°C 
  Standard: TS EN 1489
  Proizvođač: Case

 • Navoj: 1/2 UN-UN  
  Materijal: Mesing 
  Momenat aktiviranja (pritisak): 3 bara 
  Maksimalna temperatura: 100°C 
  Standard: TS EN 1489
  Proizvođač: Case
 • Navoj: 3/4 UN-UN
  Materijal: Mesing 
  Momenat aktiviranja (pritisak): 6 bari 
  Maksimalna temperatura: 100°C 
  Standard: TS EN 1489
  Proizvođač: Case