Kotao Viadrus U24 6 rebara - 39kw

Viadrus U24 je unapređena verzija Viadrus U22 kotla.

Izrađen u vidu trajnožarećeg kotla, korišćenje ovog kotla omogućava veću uštedu energije na osnovu precizne regulacije rada i kontrole sagorevanja.

Ekonomičnost se postiže korišćenjem tercijarnog protoka vazduha uz bolje iskorišćenje zapremine nasipnog okna i sagorevanja progorevanjem

AKCIJSKA CENA 120.000,00 DIN