Kotao Megal - tip TKM specijal

Višegodišnje iskustvo i saradnja sa potrošacem, a na osnovu Evropskih propisa o zaštiti životne sredine i norme EN 303-5, dovelo je do konstruisanja i izrade toplovodnog kotla tipa TKM Specijal. Namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Osnovni kvaliteti trajnožarućeg kotla su:
– Potpuno i čisto sagorevanje koje se odražava na visoki stepen korisnog dejstva kotla i minimalnu emisiju štetnih gasova
– Dugo vreme gorenja jednog punjenja,kod punog opterećenja preko 7 časova i više od 12 časova kod poluopterećenja
– Loženje kroz velika posebna vrata
– Nova regulacija,koja omogućava dobru regulaciju i kod smanjenog opterećenja.
– Jednostavno rešetanje ložista za vreme pogona.
– Povraćaj zagrejane vode a time i smanjivanje niskotemperaturne korozije.
Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa TKM Specijal poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.

Za presek kotla i tehnicke karatkteristike posetite sledeci link:
http://i.imgur.com/WliCFty.jpg

Tip:                                           Snaga:
TKM Specijal 25                       22-25kW
TKM Specijal 32                       28-32kW
TKM Specijal 40                       36-40kW

Garancija: 5 godina