Univerzalni kotao M20 - Megal Bujanovac

Kotao M 20 namenjen je za zagrevanje prostorija od 100 do 120 m u toplovodnim sistemima centralnog ili etažnog grejanja u režimu rada 90/70 C pri loženju čvrstim gorivom.
Sa grejnom pločom za podgrevanje, priključcima za dimnjak sa sve tri strane a dizajnom i dimenzijama uklapa se u kuhinjski ambijent.
Konstrukcija kotla omogućava kvalitetno sagorevanje goriva uz visoki stepen iskorišćenja produkata sagorevanja a automatska regulacija obezbeđuje konforan i siguran rad kotla. Ako na kotlu nije ugrađena termička zaštita preporučuje se ugradnja samo u otvorene sisteme instalacije.

– težina kotla ………………………………..168 kg
– snaga kotla …………………………. 20 – 23 kw
– zapremina vode u kotlu ………………… 38 lit.
– dimni priključak …………………….. O128 mm
– potrebna promaja dimnjaka …………..25 Pa
– priključni i izlazni vod ……………………. 1 col
– priključak za odzračivanje …………… 1/2 col
– priključak sonde regulat. promaje … 1/2 col
– priključak za punjenje i pražnjenje… 1/2 col

Zemlja porekla: Srbija